დანახარჯები

პერსონალური ბიუჯეტირება ყოველთვის აუცილებელია. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც სტაგნაციის, ინფლაციის და ენერგორესურსების მზარდი ფასების ნიშნები შეინიშნება მსოფლიოში. კარგად გააზრებული და გაწერილი ბიუჯეტი მოსალოდნელი ხარჯებით დაგეხმარებათ ფინანსური სირთულეების გადალახვაში და ეკონომიკური კეთილდღეობის შენარჩუნებაში.  ბიუჯეტის წარმოება შეიძლება დავახასიათოთ მარტივად – დახარჯე იმაზე ნაკლები, ვიდრე გამოიმუშავებ, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ფორმულა ყოველთვის არ ამართლებს, რადგან ყველას გვაქვს ინდივიდუალური მოთხოვნილებები, […]