Ieteicamais maksimālā pieļaujamā kredīta maksājuma aprēķins Latvijā

Finanšu iestādes Latvijā, lai novērtētu klienta rocību jeb spēju uzņemties un pildīt finanšu saistības, veiks DSTI aprēķinu, kas nosaka maksimāli pieļaujamo ikmēneša kredītmaksājumu apmēru pret neto ienākumu apmēru. DSTI rādītāja slieksnis ir atkarīgs no individuālā ienākumu līmeņa un valstī noteiktās minimālās bruto algas. Rakstā noskaidrosi, kā precīzi aprēķināt, cik lielas saistības tu vari uzņemties.

2022. gada novembrī Latvijas Republikas valdība pieņēma lēmumu palielināt minimālo bruto atalgojumu valstī līdz 620 eiro.1 Šī norma stājās spēkā ar 2023. gada 1. janvāri. Minimālā valstī noteiktā bruto alga ir mainīgais lielums, ko izmanto, lai nodefinētu maksimāli pieļaujamo kredītmaksājumu apmēru. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC)2 vadlīnijās ir noteikta sekojoša aprēķina metode:

Ja tavu neto ienākumu koeficients attiecībā pret valstī noteikto minimālo bruto algu ir 0,7, tad tavs DSTI jeb maksimālais ikmēneša kredītmaksājumu apmērs pret neto ienākumiem nedrīkstētu pārsniegt 10%. Savukārt, ja tavu neto ienākumu koeficients ir 2,5 vai lielāks, tad tavu saistību apjoms var veidot līdz pat 40% no neto ienākumiem.

Neto ienākumu apmērs pret valstī noteikto minimālās bruto algas apmēruMaksimāli pieļaujamais kredītmaksājumu apmērs pret neto ienākumu apmēru (DSTI)Aprēķins
<= 0,710%Ja tava neto alga ir 434 eiro mēnesi vai mazāk, tad tavas ikmēneša kredītsaistības nedrīkstētu pārsniegt 10% no taviem neto ienākumiem jeb 43,4 eiro (vai mazāk).
> 0,7 <= 1,020%Ja tava neto alga ir robežās starp 434 un 620, tad tavas kredītsaistības nedrīkstētu pārsniegt 20% no taviem neto ienākumiem.
> 1 < 1,830%  Ja tava neto alga ir no 620 līdz 1116 eiro, tad ikmēneša kredītsaistību apmēram jāsaglabājas 30% robežās. Turklāt tavā rīcībā ik mēnesi jāpaliek ne mazāk kā 80% no valstī noteiktās min. algas. 
>= 1,8 <= 2,535%  Ja tava neto alga ir no 1116 līdz 1550 eiro, tad tavas kredītsaistības nedrīkstētu pārsniegt 35% no taviem neto ienākumiem. Turklāt tavā rīcībā ik mēnesi jāpaliek ne mazāk kā 80% no valstī noteiktās min. algas. 
> 2,540%  Ja tava neto alga ir lielāka par 1550 eiro, tad ikmēneša kredītsaistību apmēram jāsaglabājas 40% robežās.

Paturi prātā, ka valstī noteiktā minimālā alga var mainīties ar valdības pieņemtu lēmumu. 2024. gadā ir paredzēts, ka valstī noteiktā minimālā bruto darba alga būs 700 eiro.

1. LV portāls. (2022). Stājas spēkā Darba likuma norma par minimālo algu 620 eiro 2023. gadā. Pieejams: https://bit.ly/3vTclLG

2. PTAC (2021) Vadlīnijas Nr. * 6 PATĒRĒTĀJU SPĒJAS ATMAKSĀT KREDĪTU NOVĒRTĒŠANAI KREDĪTU DEVĒJIEM, KAS SNIEDZ KREDITĒŠANAS PAKALPOJUMUS PATĒRĒTĀJIEM. Pieejams: https://bit.ly/3W3opoi (7.lpp)

ATRUNA: Finanšu pratības rīkā ietvertā informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos. Lietotājam vienmēr pašam jāveic izpēte vai jāvēršas pie profesionāla un sertificēta konsultanta, lai pārliecinātos, ka sniegtie ieteikumi ir piemēroti katra individuālajai situācijai. Mēs negarantējam šajā tīmekļa vietnē sniegto vai izplatīto padomu, atzinumu, paziņojumu vai citas informācijas pilnīgu precizitāti vai ticamību. Tāpēc katram ir jāizvērtē riski, kas saistīti ar paļaušanos uz sniegto informāciju.