parādsaistības

Parādsaistību pārvaldīšana ne vienmēr ir kā kuģošana mierīgā jūrā, tomēr ar zināmu apņēmību un stratēģisku pieeju, parādsaistības var ne tikai efektīvi pārvaldīt, bet arī priekšlaicīgi atmaksāt, tādējādi ietaupot savus finanšu līdzekļus, kas netiek samaksāti procentu likmēs.

Ikmēneša parāda attiecība pret ikmēneša neto ienākumiem (DSTI) ir procentuālā daļa no taviem neto ikmēneša ienākumiem, kas tiek novirzīti ikmēneša aizdevuma maksājumu nokārtošanai. Finanšu iestādes to izmanto, lai noteiktu tavu kredītrisku un spēju pildīt saistības. Zems DSTI rādītājs norāda uz pietiekamiem ienākumiem attiecībā pret parāda apkalpošanu. DSTI rādītājs ir lielisks kritērijs, lai novērtētu savu finansiālo […]