ვალდებულება

თქვენი ვალების მართვა კომპლექსური პროცესია, მაგრამ სწორი სტრატეგიებით და თავდადებით, შესაძლებელია თქვენი ვალების შემცირება და უფრო სწრაფად გასტუმრებაც კი.   გააკეთეთ სია  ვალების მართვის პირველი ნაბიჯია ზუსტად გაიგოთ ვისი ვალი გაქვთ და რამდენი. შეაგროვეთ თქვენი ამონაწერები, ანგარიშები და ჩამოწერეთ ვალები. უნდა მოიცავდეს საკრედიტო ბარათებს და სესხებს და ნებისმიერ სხვა ვალს რაც შეიძლება გაგაჩნდეთ. სია უნდა შეიცავდეს […]

რა არის ვალის-შემოსავალთან თანაფარდობა და როგორ გამოვთვალოთ?  ვალის-შემოსავალთან თანადარდობა (DTI) წარმოადგენს თქვენი თვიური ნეტო შემოსავლის პროცენტს, რომელიც იხარჯება თქვენი თვიური ვალების გადასახდელად. ფინანსური დაწესებულებები იყენებენ ამ თანაფარდობას, რათა დაადგინონ თქვენზე სესხის გაცემის რისკი. დაბალი DTI თანაფარდობა მიუთითებს ვალთან შედარებით საკმარისი შემოსავალზე, რაც მოვალეს ხდის უფრო მიმზიდველს.  DTI თანაფარდობა არის თქვენი ფინანსური მდგომარეობის და ამჟამინდელი ფინანსური ვალდებულებების […]