պարտք

Պարտքի կառավարումը բազմաբաղադրիչ գործընթաց է, բայց ճիշտ ռազմավարությամբ և նվիրվածությամբ հնարավոր է պարտքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել և նույնիսկ մարել այն ժամանակից շուտ։  Կազմեք ցուցակ Պարտքը կառավարելու համար առաջին քայլով պետք է հասկանաք՝ ում եք պարտք և ինչքան։ Հավաքեք վճարման ենթակա բոլոր կտրոնները, բոլոր փաստաթղթերն ու հաշիվները և հաշվեք Ձեր պարտքը։ Ներառեք բոլոր կրեդիտային քարտերը, վարկերը […]

Ընդհանուր պարտավորություններ-եկամուտ հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) Ձեր զուտ ամսական եկամտի այն տոկոսն է, որն ուղղվում է ամսական վարկային պարտավորությունների մարմանը։ Ֆինանսական հաստատություններին ԸՊԵ ցուցիչը պետք է Ձեր վարկարժանության ռիսկը հաշվելու համար։ Ցածր ԸՊԵ հարաբերակցությունը պարտքի համեմատ բավարար եկամտի առկայության ցուցիչ է, ինչը վարկառուին դարձնում է ֆինանսական հաստատության համար առավել ցանկալի։ Ձեր ֆինանսական դրությունն ու ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունները […]