Interesi

Çdo kredi i kushton klientit diçka. Shuma totale e kredisë që klienti do të duhet të paguajë zakonisht përbëhet nga disa komponentë – shuma bazë e kredise, interesi dhe tarifat e shërbimit. Tarifat e vonesave mund të ndikojnë gjithashtu në shumën totale nëse klienti nuk është i disiplinuar në përmbushjen e detyrimeve të tij. Tarifat […]