Taasisi za fedha zinatathminije ombi lako?

Uchambuzi wa maombi ni mchakato unaofanywa na wakopeshaji ili kuelewa uhalali wa mkopaji na kuona ni kwa namna gani ana uwezo wa kulipa majukumu ya mkopo na riba.

Hatua ya 1

Taasisi ya fedha itakayokuhudumia,  daima itakuomba utoe taarifa sahihi za utambulisho wako wa kibinafsi – jina, jina la ukoo, nambari ya kitambulisho chako au nambari lako la ushuru, anwani ya makazi yaliyotangazwa na maelezo za mwasiliano.

Hatua ya 2

Wakati wa kuomba mkopo, sehemu ya mchakato wa tathmini ya maombi inahusiana na uhakiki wa mapato. Ni sawa ikiwa lazima uonyeshe mapato yako, majukumu ya benki ya kila mwezi, na wakati mwingine kiasi cha akiba yako.

Taasisi ya fedha inaweza kukuuliza uwasilishe taarifa ya akaunti ya benki kwa miezi iliyopita, kuthibitisha kiasi thabiti na chanzo cha mapato kisheria. Kwa kampuni za kisasa zaidi, uhamishaji wa senti moja utatosha, kutoa ufahamu wa kutosha wa taarifa katika akaunti ya benki ya mteja na uwezo wao wa kulipa. Senti iliyohamishwa hurudishwa kwenye akaunti ya mteja! Inaweza kutokea kuwa mteja hana akaunti ya benki, katika hali hii, slip ya malipo itaombwa.

Hatua ya 3

Bila shaka, wakati mwingine inawezekana tu kutegemea habari ambayo mteja anaweza kutoa. Kwa hiyo, taasisi za kifedha mara nyingi hutumia ukaguzi wa ufumbuzi wa hatua nyingi, ambao unajumuisha mamia au hata maelfu ya vigezo tofauti. Ukaguzi huu hufanyika bila mteja kugundua, na hutathmini taarifa zinazopatikana katika kanzidata za umma (rejista za mikopo, rejista za benki) na alama za vidole vya kidijitali za mteja.

Hatua ya 4

Mara baada ya uchunguzi wa kutosha kufanywa, hatua inayofuata kwa taasisi ya kifedha ni uundaji wa alama za mkopo. Kila mtu ambaye angalau mara moja amenunua bidhaa kwa awamu, alikopa mkopo mdogo kutoka kwa mkopeshaji aliyesajiliwa, au kufanya malipo ya mara kwa mara kwa watoa huduma ako na alama ya mkopo. Inaonyesha jinsi ulivyo mkopaji makini na mwaminifu, na inaweza kuwezesha ushirikiano bora na taasisi za kifedha. Alama yako ya mkopo ikiwa bora, ndivyo itakavyokuwa dhahiri kwamba taasisi ya fedha itakupa mkopo!

Hatua ya 5

Wakati ukweli wote umekaguliwa, historia yako ya mkopo kuchunguzwa, mapato yako, majukumu ya kila mwezi, na alama za vidole vya dijiti zimekaguliwa, na umepokea alama yako ya mkopo – uamuzi wa uthibitisho au hasi utafanywa.

Taarifa zilizomo ndani ya chombo cha elimu wa kifedha hutolewa kwa madhumuni ya habari tu. Mtumiaji anapaswa kufanya utafiti wake kila wakati na kutafuta ushauri wa kitaalamu ili kuhakikisha kuwa mapendekezo yaliyotolewa yanafaa kwa hali yake mwenyewe. Hatuhakikishi usahihi wa jumla, ukamilifu, au kuaminika kwa ushauri wowote, maoni, taarifa, au habari nyingine iliyoonyeshwa au kusambazwa kupitia tovuti hii. Kwa hivyo, utegemezi wowote wa habari iliyotolewa ni kwa hatari yako mwenyewe.