teenustasud

Iga laen maksab kliendile midagi. Laenu kogusumma, mille klient peab tagasi maksma, koosneb tavaliselt mitmest erinevast osast: laenu põhisumma, intress ja teenustasud. Kui klient ei täida oma kohustusi korrapäraselt, siis võivad kogusummat mõjutada ka viivised. Tasud Finantsasutused võtavad erinevate toimingute, nagu näiteks laenutaotluse läbivaatamine ja konto teenindamine, eest lisatasu. Tasude hulka kuuluvad näiteks:  Intress Intress […]