վճարներ

Յուրաքանչյուր վարկ հաճախորդի համար որոշակի ծախս է։ Վարկի ընդհանուր գումարը, որը հաճախորդը պետք է վճարի, սովորաբար բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից՝ վարկի մայր գումար, տոկոսագումար և սպասարկման վճարներ: Վարկի մարման ուշացումը նույնպես կարող է ազդել ընդհանուր ծախսերի վրա, եթե հաճախորդը ժամանակին չի կատարում իր վարկային պարտավորությունները։ Վճարներ Վարկի դիմումը ուսումնասիրելու, հաշվի սպասարկումն իրականացնելու և այլ […]