საკომისიოები

ყოველი სესხი მომხმარებელს უჯდება გარკვეული ოდენობის თანხა. სესხის ჯამური ოდენობა, რომელიც კლიენტმა უნდა გადაიხადოს, შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან – მოთხოვნილი სესხის ოდენობა, საპროცენტო განაკვეთი, სერვისის ღირებულება. დაგვიანების საფასურიც შეიძლება დაემატოს ჯამურ ოდენობას იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არ არის საკმარისად დისციპლინირებული, რომ შეასრულოს თავისი ვალდებულება  დაკისრებული გადასახადი  ფინანსური დაწესებულებები აკისრებენ მომხმარებელს გადასახადს სხვადასხვა აქტივობებისთვის, როგორიცაა სესხის მოთხოვნის […]