Millised on laenukulud?

Iga laen maksab kliendile midagi. Laenu kogusumma, mille klient peab tagasi maksma, koosneb tavaliselt mitmest erinevast osast: laenu põhisumma, intress ja teenustasud. Kui klient ei täida oma kohustusi korrapäraselt, siis võivad kogusummat mõjutada ka viivised.

Tasud

Finantsasutused võtavad erinevate toimingute, nagu näiteks laenutaotluse läbivaatamine ja konto teenindamine, eest lisatasu. Tasude hulka kuuluvad näiteks: 

  • haldustasud – tasu, mis kohaldub kontoomanikule igal kuul lihtsalt selle eest, et tal on finantsasutuses pangakonto. Kõik finantsasutused sellist tasu ei nõua (kuigi paljud siiski teevad seda) ning need ei pruugi kohalduda igale pakutavale kontotüübile;
  • teenustasud – peamise soetatava toote või teenusega seotud teenuste eest võetav tasu, näiteks laenu väljastamine, dokumentide töötlemine, arvepidamine ja muud haldusteenused;
  • viivised – tasud, mis kohalduvad järgmisele maksele juhul, kui klient on jätnud regulaarse või ühekordse makse tähtajaks tasumata.

Intress

Intress on rahasumma, mida finantsasutus nõuab oma raha kasutamise eest. Intressimäär võib olla fikseeritud või muutuv. 

  • Fikseeritud intressimäära puhul on intress kogu laenuperioodi vältel sama.
  • Muutuva intressi puhul võib intressimäär laenuperioodi vältel muutuda. Intressi muutuste üksikasjad on laenulepingus välja toodud.

Laenu taotlemisel on oluline pidada silmas kõiki kulusid, nagu näiteks aastane intressimäär, laenu väljastamise ja dokumentide kinnitamise kulud. Lisaks uuri välja, kas intressimäärad on fikseeritud või ajas muutuvad, nagu näiteks euribor. Kuigi peaksid alati andma kõik, et sinu krediidikohustused oleksid õigeaegselt täidetud, tasub uurida ka seda, milline on trahv hilinemise eest.

DISCLAIMER: The information contained within the financial literacy tool is provided for informational purposes only. The user should always do their own research and seek professional advice to ensure that the recommendations provided are suitable for their own situation. We do not guarantee the total accuracy, completeness, or reliability of any advice, opinion, statement, or other information displayed or distributed through this website. Therefore, any reliance on the information provided is solely at your own risk.