ფროდსტერი

ჩვენმა განვითარებულმა სამყარომ საშუალება მისცა თაღლითებს, რომ უფრო დახვეწილიყვნენ და უფრო რთული გაეხადათ ინდივიდებისთვის თაღლითებისგან თავის დაცვა. ონლაინ სესხის პოპულარობის ზრდასთან ერთად, თაღლითები პოულობენ უფრო და უფრო შემოქმედებით გზებს – თუ როგორ მოიპოვონ ფინანსურ ინფორმაციაზე და რესურსებზე წვდომა. ამის შედეგად გადამწყვეტი გახდა თაღლითების ამოცნობის ცოდნა.   დაკრედიტების ლიცენზია  დარწმუნდით, რომ თქვენი გამსესხებელი არის ლიცენზირებული კანონის შესაბამისად. […]