შეცდომები

სესხის მოთხოვნა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, პროცესი გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, მითუმეტეს მომხმარებლისთვის ვინც პირველად იღებს ამ პროცესში მონაწილეობას. სამწუხაროდ საკმაოდ მარტივია განცხადების შევსების დროს შეცდომების დაშვება, რაც შეიძლება მოხდეს თქვენი დროის, ფულის და გაღიზიანების ხარჯზე. სტატიაში იხილავთ სესხის მოთხოვნისას ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომების სიას.  არ იცით თქვენი საკრედიტო ქულა  სესხის მოთხოვნისას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი განმაპირობებელი ფაქტორი არის […]