BNA

Aplikimi për një kredi hipotekore mund të jetë një detyrë e frikshme. Ka kaq shumë faktorë për t’u marrë parasysh dhe për t’u kuptuar përpara se të nënshkruani. Ky artikull do të përshkruajë disa komponentë kryesorë që duhen marrë parasysh kur aplikoni për një kredi hipotekore. Rezultati i historisë së kreditimit Historiku juaj i kredive […]

Raporti i borxhit ndaj të ardhurave (BNA) është përqindja e të ardhurave tuaja mujore neto që shkojnë për pagesat mujore të kredive. Institucionet financiare e përdorin atë për të përcaktuar rrezikun tuaj të huamarrjes. Një raport i tille i ulët  tregon të ardhura të mjaftueshme në krahasim me pagesat mujore te kredive , duke e […]