დტი

იპოთეკის სესხის მოთხოვნის პროცესი ზოგ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია. ბევრი ფაქტორი უნდა გაიაზროთ და გაითვალისწინოთ სანამ რაიმეს ხელს მოაწერთ. ამ სტატიაში გთავაზობთ რამდენიმე საკვანძო კომპონენტს, რაც უნდა გაითვალისწინოთ იპოთეკის სესხის მოთხოვნისას.  საკრედიტო ქულა  თქვენი საკრედიტო ქულა არის ერთერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, რომელსაც გამსესხებელი განიხილავს იპოთეკის სესხის გადაწყვეტილების მიღებისას. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი საკრედიტო ქულა კარგ ფორმაში იყოს.  სესხის […]

რა არის ვალის-შემოსავალთან თანაფარდობა და როგორ გამოვთვალოთ?  ვალის-შემოსავალთან თანადარდობა (DTI) წარმოადგენს თქვენი თვიური ნეტო შემოსავლის პროცენტს, რომელიც იხარჯება თქვენი თვიური ვალების გადასახდელად. ფინანსური დაწესებულებები იყენებენ ამ თანაფარდობას, რათა დაადგინონ თქვენზე სესხის გაცემის რისკი. დაბალი DTI თანაფარდობა მიუთითებს ვალთან შედარებით საკმარისი შემოსავალზე, რაც მოვალეს ხდის უფრო მიმზიდველს.  DTI თანაფარდობა არის თქვენი ფინანსური მდგომარეობის და ამჟამინდელი ფინანსური ვალდებულებების […]