ԸՊԵ

Հիփոթեքային վարկ ստանալը կարող է դժվար թվալ։ Պայմանագրում ստորագրություն թողնելուց առաջ շատ գործոններ կան, որոնք պետք է հասկանալ և քննարկել։ Այս հոդվածում կներկայացնենք մի քանի կարևոր դրույթներ, որոնք պետք է հաշվի առնել հիփոթեքային վարկի համար դիմելիս։ Վարկային սքոր Ձեր վարկային սքորն ամենակարևոր գործոններից մեկն է, որը վարկատուն հաշվի է առնում հիփոթեքային վարկ տրամադրելու հարցը դիտարկելիս։ […]

Ընդհանուր պարտավորություններ-եկամուտ հարաբերակցությունը (ԸՊԵ) Ձեր զուտ ամսական եկամտի այն տոկոսն է, որն ուղղվում է ամսական վարկային պարտավորությունների մարմանը։ Ֆինանսական հաստատություններին ԸՊԵ ցուցիչը պետք է Ձեր վարկարժանության ռիսկը հաշվելու համար։ Ցածր ԸՊԵ հարաբերակցությունը պարտքի համեմատ բավարար եկամտի առկայության ցուցիչ է, ինչը վարկառուին դարձնում է ֆինանսական հաստատության համար առավել ցանկալի։ Ձեր ֆինանսական դրությունն ու ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունները […]