Nipid, kuidas vältida laenu taotlemisel petturite küüsi sattumist

Tänapäeva maailm on andnud võimaluse finantspetturitel tegutseda nutikamalt, muutes seega laenupettuste vältimise keerulisemaks. Veebipõhise laenamise populaarsuse kasvades on petturid muutunud finantsinfo ja -vahenditele ligipääsemise katsetes üha loovamaks. Seetõttu on äärmiselt oluline püsida valvel ning õppida, kuidas laenupettuseid ära tunda ja vältida.

Laenulitsents

Veendu, et sinu valitud laenupakkujal on krediidiandja tegevusluba. Sellekohane teave on leitav valdkonda reguleerivate asutuste hallatavates avalikes andmebaasides. Vaidluste korral on sinu tarbijaõiguste kaitse tagatud vaid litsentsitud laenupakkujaga sõlmitud koostööde osas.

Korralik eeltöö

Enne isikuandmete või finantsteabe avaldamist tasub kindlasti uurida ettevõtte tausta. Loe tagasisidet ja muid usaldusväärseid allikaid. Suure ostu korral, nagu näiteks kodu soetamine, oleks arukas lasta kogenud kinnisvaraadvokaadil kõik dokumendid üle vaadata. See aitab kindlustada ka laenupakkuja õiguspärasuse.

Mainekas laenupakkuja

Võimalusel eelista koostööd maineka laenupakkujaga, kes kontrollib võimalike laenuvõtjate laenude, sissetuleku ja varadega seotud tausta. Kui laenupakkuja ei teosta põhjalikke kontrolle ega uuri kliendi finantstausta lähemalt, siis tasub olla ettevaatlik. Samuti tuleb veenduda, et laenudokumentides ei esineks vigu, nagu näiteks valed isikuandmed, sh isikukood või maksukohustuslase number. Veendu, et laenupakkujal on kehtiv füüsiline aadress ning tema kodulehel on küllaldaselt infot laenuprotsessi, -toodete ja tasude kohta.

Ettemaksed puuduvad

Ehtsad laenupakkujad ei palu enne laenu heakskiitmist kunagi ühtki tasu ette maksta. Lisaks tasub olla ettevaatlik müügikõnede ja toretsevate e-kirjade suhtes, mille käigus pakutakse sulle vaatamata kehvale laenuvõimekusele laenu. Enamik neist on pettused ning seetõttu ei tasu kunagi avaldada oma pangaandmeid isikutele, keda sa ei tunne.

Ära avalda teavet, mis ei ole laenu töötlemiseks vajalik

Ole ettevaatlik isikuandmeid, nagu näiteks panga salasõnad, küsivate laenupakkujate suhtes. Kui sa ei ole laenupakkujaga tuttav, siis ei tasu tundlikke andmeid kunagi avaldada.

Kontrolli ja kontrolli veel kord

Uuri kindlasti laenu taotlemise protsessi kohta lähemalt. Usaldusväärsete laenupakkujate taotlusprotsess on läbipaistev ega hõlma varjatud kulusid ega tasusid. Uuri kindlasti laenutingimuste ja võimalike lisatasude kohta, nagu näiteks lepingu alustus- ja lõpetuskulud.

Usalda kõhutunnet

Kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis see tõenäoliselt ongi. Kui sulle tundub, et midagi on valesti, siis võta pakkujaga kindlasti ühendust ja küsi küsimusi. Tausta uurimine ja küsimuste küsimine aitab sul end rahustada ning selgitada välja, kas tegemist on usaldusväärse laenuga.

Veendu laenusumma õigsuses

Veendu sulle pakutud laenusumma õigsuses. Enne lepingute allkirjastamist ja laenupakkujale maksete tegemist tuleb veenduda, et esitatud rahasumma on õige.

Sõlmi kõik kirjalikul kujul

Veendu, et kõik laenupakkuja suulised kokkulepped ja lubadused saavad kirjalikult esitatud. Seeläbi saad veenduda, et mõistad kõiki laenutingimusi ja tasusid, sh maksete hilinemisega seotud trahvid.

Anna pettusest teada

Lõpetuseks tasub meeles pidada, et kui oled langenud laenupettuse ohvriks, siis tuleb võtta ühendust ametivõimudega ning anda neile probleemist teada. Nimetatud ettevaatusabinõude kasutamine ja valvsuse säilitamine aitavad sul kaitsta end petturite eest ning saada soovitud laenu usaldusväärse pakkuja juurest.

DISCLAIMER: The information contained within the financial literacy tool is provided for informational purposes only. The user should always do their own research and seek professional advice to ensure that the recommendations provided are suitable for their own situation. We do not guarantee the total accuracy, completeness, or reliability of any advice, opinion, statement, or other information displayed or distributed through this website. Therefore, any reliance on the information provided is solely at your own risk.