Kas yra skolos ir pajamų santykis ir kaip jį apskaičiuoti?

Skolos ir pajamų santykis yra jūsų mėnesinių pajamų, kurias skiriate mėnesinėms paskolos įmokoms sumokėti, procentinė dalis. Finansinės institucijos naudoja šį santykį jūsų skolinimosi rizikai apskaičiuoti. Žemas skolos ir pajamų santykis rodo pakankamas pajamas, palyginti su skolos tvarkymu, todėl paskolos gavėjas atrodo patrauklesnis.

Šis santykis yra puikus rodiklis, padėsiantis įvertinti jūsų finansinę situaciją ir esamus finansinius įsipareigojimus. Be to, jis padės įvertinti, ar nauja paskola nebus perteklinė finansinė našta jūsų mėnesiniam biudžetui. Pavyzdžiui, jei jūsų skolos ir pajamų santykis yra 20 %, tai reiškia, kad penktadalį savo mėnesinių pajamų išleidžiate kreditiniams įsipareigojimams padengti, o jei jūsų skolos ir pajamų santykis yra 50 %, paskolų įmokoms skiriate pusę savo grynųjų pajamų.

Paprastai paskolų gavėjai, kurių skolos ir pajamų santykis žemas, efektyviai tvarkosi su mėnesiniais skolos mokėjimais. Finansinės institucijos, prieš išduodamos paskolą, paprastai nori matyti žemą skolos ir pajamų santykį siekdamos užtikrinti, kad paskolų gavėjai per daug neįsipareigotų.

Skolos ir pajamų santykis dažnai nustatomas įstatymais ir priklauso nuo šalies, tačiau jį taip pat gali nustatyti pati finansinė institucija. Nors besiskolinančiojo finansinę padėtį visada reikia įvertinti atskirai, specialistai mano, kad geras skolos ir pajamų santykis neturėtų viršyti 40 %.

Skolos ir pajamų santykio apskaičiavimo formulė yra paprasta.

1 žingsnis.

Susumuokite visus paskolos įsipareigojimus, pavyzdžiui, automobilio paskolą, hipotekos paskolą, studentų paskolą ir pan.

2 žingsnis.

Bendrą įsipareigojimų sumą padalinkite iš mėnesinių grynųjų pajamų ir gausite savo skolos ir pajamų santykį.

Pavyzdys:

Maja norėtų gauti 20 000 eurų paskolą automobiliui. Jos mėnesinis uždarbis atskaičius mokesčius yra 1 000 eurų, iš kurių kiekvieną mėnesį išleidžia 400 eurų būsto paskolai ir 50 eurų – studentų paskolai. Bendra mėnesinių įsipareigojimų suma yra 450 eurų.

Jos skolos ir pajamų santykis apskaičiuojamas sudedant 400 + 50 ir gautą sumą padalinant iš 1 000. Jos esamas skolos ir pajamų santykis yra 450 / 1 000 = 45 %.

Dauguma finansinių institucijų šį santykį laikytų aukštu, nes jei Maja gautų 20 000 eurų paskolą, o mėnesinės įmokos būtų 290 eurų, jos skolos ir pajamų santykis taptų reikšmingesnis (450 + 290) / 1 000 = 74 %. Jei jūsų skolos ir pajamų santykis jau yra aukštas ir artimas arba aukštesnis nei 40 %, apsvarstykite galimybę sumažinti mėnesinius įsipareigojimus arba raskite būdą, kaip padidinti reguliarias pajamas. Jei turite papildomų lėšų, galbūt galite anksčiau grąžinti paskolą arba sumažinti bendrą turimos paskolos sumą ir taip sumažinti savo mėnesinius įsipareigojimus. Arba galite ieškoti galimybių, kaip sumažinti būsto ar įprastas komunalines išlaidas, pavyzdžiui, taupydami kai kuriuos išteklius (elektrą, vandenį, šilumą) arba pasirinkdami pigesnį butą ar automobilį.

DISCLAIMER: The information contained within the financial literacy tool is provided for informational purposes only. The user should always do their own research and seek professional advice to ensure that the recommendations provided are suitable for their own situation. We do not guarantee the total accuracy, completeness, or reliability of any advice, opinion, statement, or other information displayed or distributed through this website. Therefore, any reliance on the information provided is solely at your own risk.