Mis on kohustuste ja sissetuleku suhe ja kuidas seda arvutada?

Kohustuste ja sissetuleku suhe on see protsent sinu igakuisest netosissetulekust, mis kulub igakuiste laenumaksete tasumiseks. Finantsasutused kasutavad seda sinu laenuriski hindamiseks. Madal kohustuste ja sissetuleku suhe näitab, et sissetulek on laenu teenindamiseks piisav ja laenaja on seeläbi atraktiivsem.

Kohustuste ja sissetuleku suhe on suurepärane näidik oma finantsolukorra ja hetke finantskohustuste hindamiseks. Lisaks peaks see aitama sul hinnata, kas uus laen oleks sinu igakuisele eelarvele liigselt koormav. Näiteks, kui sinu kohustuste ja sissetuleku suhe on 20%, siis kulub viiendik sinu igakuisest sissetulekust krediidikohustustele, kuid kui kohustuste ja sissetuleku suhe on 50%, siis läheb laenumakseteks juba pool sinu netosissetulekust.

Madala kohustuste ja sissetuleku suhtega laenajad saavad oma igakuiste laenumaksetega enamasti kenasti hakkama. Enne laenu väljastamist tahavad finantsasutused tavaliselt näha madalat kohustuste ja sissetuleku suhet, veendumaks, et laenaja ei ole ülekoormatud.

Kohustuste ja sissetuleku suhte lävi on tavaliselt seadusega sätestatud ning võib riigiti erineda, kuid finantsasutused võivad selle määratleda ka asutusesiseselt. Kuigi inimese finantsolukorda tuleb alati eraldi hinnata, on paljud eksperdid arvamusel, et hea kohustuste ja sissetuleku suhe ei ulatu üle 40%.

kohustuste ja sissetuleku suhte arvutamine on lihtne.

1. samm.

Liida kokku kõik oma laenukohustused, nagu näiteks autolaen, eluasemelaen, õppelaen, tarbimislaen jne.

2. samm.

Jaga kohustuste kogusumma oma igakuise netosissetulekuga ning tulemuseks ongi sinu kohustuste ja sissetuleku suhte protsent.

Näide.

Maia soovib võtta 10 000 eurot autolaenu. Tema palk pärast maksude maha arvestamist on 1000 eurot ning lisaks maksab ta iga kuu 400 eurot eluasemelaenu ja 50 eurot õppelaenu. Tema igakuiste kulutuste kogusumma on 450 eurot.

Tema kohustuste ja sissetuleku suhte arvutamiseks liidetakse kulud kokku (400+50) ja jagatakse 1000-ga. Tema kohustuste ja sissetuleku suhe on 450/1000=45%.

Enamik finantsasutused peavad seda suhet kõrgeks, kuna kui ta saab lisaks 10 000 eurot laenu kuumaksega 220 eurot, siis on tema kohustuste ja sissetuleku suhtarv veelgi suurem (450+220)/1000=67%.

Kui sinu kohustuste ja sissetuleku suhe on juba kõrge ning ligineb 40%-le või ületab seda, siis peaksid kaaluma oma igakuiste kohustuste vähendamist või otsima võimalusi oma regulaarse sissetuleku suurendamiseks. Kui sul on lisaraha, siis võiksid mõelda laenu tagasimaksmisele või aktiivse laenusumma vähendamisele, vähendades seeläbi ka igakuiseid kohustusi. Samuti võid otsida võimalusi oma eluaseme- või regulaarsete kommunaalkulude vähendamiseks, hoides kokku kommunaalteenuste arvelt (elekter, vesi, küte) või valides odavama korteri või auto.

DISCLAIMER: The information contained within the financial literacy tool is provided for informational purposes only. The user should always do their own research and seek professional advice to ensure that the recommendations provided are suitable for their own situation. We do not guarantee the total accuracy, completeness, or reliability of any advice, opinion, statement, or other information displayed or distributed through this website. Therefore, any reliance on the information provided is solely at your own risk.