Si të menaxhoni borxhin tuaj?

Menaxhimi i borxhit mund të jetë një proces kompleks, por me strategjitë dhe vendosmërinë e duhur, është e mundur që ta mbani borxhin tuaj nën kontroll dhe madje ta shlyeni atë më shpejt.

Bëni një listë

Hapi i parë në menaxhimin e borxhit tuaj është të kuptoni se çfarë i detyroheni dhe kujt. Mblidhni të gjitha faturat, deklaratat dhe llogaritë tuaja dhe listoni borxhet tuaja. Përfshini të gjitha kartat e kreditit, kreditë dhe çdo borxh tjetër që keni. Përfshini emrin e kreditorit, numrin e llogarisë, gjendjen, normën e interesit dhe shumën e pagesës.

Bëni një buxhet

Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni për të menaxhuar borxhin është të krijoni një buxhet. Një buxhet do t’ju ndihmojë të gjurmoni të ardhurat dhe shpenzimet tuaja dhe do t’ju japë një ide më të mirë se ku po shkojnë paratë tuaja dhe sa mund të përballoni realisht për të paguar borxhin tuaj çdo muaj.

Jepini prioritet borxheve tuaja

Është thelbësore t’i jepni përparësi borxheve tuaja në mënyrë që të mund të përqendroni përpjekjet tuaja në shlyerjen e tyre. Në përgjithësi, është një ide e mirë që së pari të fokusoheni në shlyerjen e borxheve me interes të lartë. Nëse keni shumë borxhe me të njëjtën normë interesi, mund të dëshironi të përqendroheni fillimisht në balancat më të vogla, pasi ato do të jenë më të lehta për t’u shlyer. Por kjo nuk do të thotë që ju mund të kaloni ndonjë nga angazhimet tuaja kreditore. Ju duhet të shlyeni të gjitha angazhimet kreditore që keni ndërmarrë.

Bëni pagesat në kohë Kryerja e pagesave në kohë është çelësi për menaxhimin e borxhit. Pagesat e vonuara

mund të rezultojnë në tarifa të vonuara, norma interesi më të larta dhe dëmtim të historikut tuaj të kreditimit. Nëse keni nevojë për ndihmë për të bërë pagesat tuaja në kohë, kontaktoni kreditorin tuaj dhe shikoni nëse ata mund të punojnë me ju për një plan të ri pagese.

Bëni më shumë se pagesa minimale

Sa herë që është e mundur, paguani më shumë se pagesa minimale mujore për çdo borxh. Edhe një pagesë e vogël shtesë mund të shtohet me kalimin e kohës dhe të ulë ndjeshëm koston totale të borxhit.

MOFIMI: Informacioni i përfshirë në platformën e edukimit financiar ofrohet vetëm për qëllime informative. Përdoruesi duhet të bëjë gjithmonë kërkimin e tij dhe të kërkojë këshilla profesionale për t'u siguruar që rekomandimet e dhëna janë të përshtatshme për situatën e tyre. Ne nuk garantojmë saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë totale të ndonjë këshille, opinioni, deklarate ose informacioni tjetër të shfaqur ose të shpërndarë përmes kësaj faqeje interneti. Prandaj, çdo mbështetje në informacionin e dhënë është vetëm risk i juaji.