Aplikim

Analiza e aplikimit është një proces i ndërmarrë nga huadhënësit për të kuptuar aftësinë kreditore të një huamarrësi dhe për të parë se sa të aftë janë ata për të shlyer detyrimet e huasë dhe interesit. Hapi 1 Institucioni financiar do t’ju kërkojë gjithmonë të jepni informacione të sakta identifikimi – emrin, mbiemrin, numrin personal […]

Një kredi e re nuk është vetëm një mundësi për të përmbushur nevojat tuaja, por edhe një angazhim serioz financiar me efekt afatgjatë. Ky artikull rendit faktorët kryesorë që duhen mbajtur parasysh për të shmangur veprimet dhe gabimet impulsive kur aplikoni për një kredi. Angazhimi i ri financiar duhet të jetë gjithmonë një vendim i […]