განაცხადი

ახალი სესხი თქვენი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შესაძლებლობაა, მაგრამ ამავდროულად სერიოზული ფინანსური ვალდებულებაა, რომელსაც გრძელვადიანი ეფექტები გააჩნია. ამ სტატიაში იხილავთ იმ მთავარ ფაქტორებს, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ სესხის მოთხოვნისას, რათა თავიდან აირიდოთ იმპულსური გადაწყვეტილებები და შეცდომები.  ახალი ფინანსური ვალდებულება ყოველთვის უნდა იყოს დაბალანსებული და გააზრებული გადაწყვეტილება. სესხის მოთხოვნამდე უნდა დაისვას და შემოწმდეს რამდენიმე კითხვა.  სესხის სახეობა  თუ უკვე […]

განაცხადის ანალიზი არის პროცესი, რომელსაც სესხის გამცემი იყენებს, რათა უკეთ გაიგოს თქვენი კრედიტუნარიანობა და თუ რამდენად შეგიძლია სესხის და ფინანსური ვალდებულების გასტუმრება.  ნაბიჯი 1   ფინანსური დაწესებულება ყოველთვის მოგთხოვთ ზუსტ, პერსონალური იდენთიფიცირებისთვის საჭირო ინფორმაცია – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ან გადასახადის გადამხდელის ნომერი, გამოცხადებული საცხოვრებელი მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია.  ნაბიჯი 2  როდესაც შეგაქვთ სესხის მოთხოვნის განაცხადი, […]