Çfarë duhet të keni parasysh kur aplikoni për një kredi?

Një kredi e re nuk është vetëm një mundësi për të përmbushur nevojat tuaja, por edhe një angazhim serioz financiar me efekt afatgjatë. Ky artikull rendit faktorët kryesorë që duhen mbajtur parasysh për të shmangur veprimet dhe gabimet impulsive kur aplikoni për një kredi.

Angazhimi i ri financiar duhet të jetë gjithmonë një vendim i ekuilibruar dhe i menduar. Disa pyetje duhen menduar dhe kontrolluar paraprakisht kur aplikoni për një kredi të re.

Lloji i kredisë
Nëse keni ardhur me idenë e qartë për një kredi, tashmë keni një nevojë të identifikueshme që synoni ta plotësoni me këto para. Institucionet financiare ofrojnë produkte të shumta kreditore në varësi të nevojave të klientit, për shembull, për blerjen e një shtëpie ose apartamenti – një kredi hipotekare; për blerjen e nje automjeti– kredi për automjet ose leasing; për shpenzime të ndryshme ditore – kredi afatshkurtër, kartë krediti; për studime – kredi studentore etj. Duke qenë se ekzistojnë shumë lloje të kredive, ju rekomandojmë që të njiheni me ofertën e institucioneve financiare dhe të aplikoni për një konsultë, ku përfaqësuesi i kompanisë do t’ju ndihmojë të kryeni zgjidhjen më të përshtatshme. Bëni pyetje në lidhje me procesin e aplikimit për kredi, afatin kohore, kushtet standarde dhe skemen e pageses për të kuptuar nëse keni të ardhurat e duhura për të shlyer kredinë tuaj menjëherë.

Shmangni mashtrimet Produktet financiare janë bërë pjesë integrale e shoqërisë konsumatore. Prandaj, vitet e fundit kanë qenë aktivë mashtrues të ndryshëm, të cilët mund të maskohen edhe pas imazhit të një organizate që nga jashtë duket legjitime. Kontrolloni gjithmonë të dhënat publike të huadhënësit që zgjidhni, duke i kushtuar vëmendje nëse ky huadhënës ka marrë një licencë të përshtatshme që lejon ofrimin e shërbimeve financiare. Vetëm në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të siguroni mbrojtjen e të drejtave tuaja. Vlen gjithashtu të shikohen kanalet e komunikimit publik të kompanisë dhe vlerësimet e klientëve, të cilat janë tregues të rëndësishëm të besueshmërisë së saj.

Sa para më duhen?

Jini gjithmonë kritikë për vlerën e kredisë dhe merrni hua vetëm aq sa ju nevojitet. Asnjë cent më shumë. Në varësi të institucionit dhe produktit të kredisë, ju mund të aplikoni për një kredi ne vlera nga me te voglat deri tek ato më të lartat.Megjithatë, nëse shuma e kërkuar është minimale, gjithmonë merrni parasysh mundësinë që ta kurseni vetë këtë shumë ose ta huazoni nga anëtarët e familjes ose miqtë.

Sa kohë do të më duhet ta paguaj?

Produkte të ndryshme kredie ofrojnë skema të ndryshme pagese. Institucionet i lejojnë klientët të zgjedhin një afat më të shkurtër ose më të gjatë shlyerjeje. Kur bëni një zgjedhje, mbani mend se një afat më i shkurtër shlyerjeje do t’ju lejojë të kurseni në normat e interesit, por pagesa mujore do të jetë pak më e lartë. Në krahasim, ju do të paguani më shumë në norma interesi në total me një afat më të gjatë shlyerjeje, por pagesa mujore do të jetë më e ulët. Kur merrni përsipër detyrime të zgjatura financiare, përpiquni të lini mënjanë fonde të lira me kalimin e kohës dhe t’i përdorni ato për të ulur më shpejt shumën e kredisë.

Sa interes do te paguaj? Tarifa juaj e interesit varet nga disa faktorë, por shpesh bazohet në historikun tuaj te pikezimit, shumën e kredisë dhe afatin e kredisë. Normat e interesit ndryshojnë si brenda kategorive të produkteve ashtu edhe ndërmjet huadhënësve të ndryshëm. Zakonisht, ju do të keni një normë më të ulët interesi nëse keni një historik kreditimi të shkëlqyer ose nje sistem te mire pikezimi dhe nëse zgjidhni një afat më të shkurtër kredie dhe nje shume më të vogël paraje. Gjithmonë i kushtoni vëmendje normës vjetore të interesit dhe kostove administrative që kërkon huadhënësi kur jep kredinë dhe përgatit dokumentacionin e nevojshëm. Krahasoni këto kosto midis disa huadhënësve dhe zgjidhni ofertën me tarifa më të ulëta dhe pa kosto shtesë.

A do të jem në gjendje të paguaj rregullisht kredinë?

Kur të keni marrë ofertën dhe të dini se sa do të jetë pagesa mujore, kryeni llogaritjen e BNA. Raporti BNA është një tregues i shkëlqyer për të vlerësuar gjendjen tuaj financiare dhe detyrimet aktuale financiare. Gjithashtu, ky tregues duhet t’ju ndihmojë të vlerësoni nëse një kredi e re do të shkaktojë një barrë të tepërt financiare në buxhetin tuaj mujor. Formula për të llogaritur BNA-në tuaj është e thjeshtë:

Hapi 1: Shtoni të gjitha zotimet tuaja mujore të huasë.

Hapi 2: Ndani angazhimet totale të kredisë me të ardhurat tuaja mujore neto dhe do të merrni një përqindje që është BNA juaj. Shembull: Maja kërkon një kredi për makinë prej 20 000 euro. Ajo ka një pagë 1000 euro neto dhe shpenzon çdo muaj 400 euro për kredi hipotekare dhe 50 euro për kredine studentë. Totali i detyrimeve mujore shkon deri në 450 euro. BNA-ja e saj llogaritet duke mbledhur (400+50) dhe duke e pjesëtuar me 1000. BNA e saj aktuale është 450/1000=45%. Shumica e institucioneve financiare mund ta konsiderojnë këtë raport të lartë pasi nëse ajo merr një kredi prej 20 000 euro me pagesë mujore prej 290 euro, BNA i saj do të bëhet edhe më i rëndësishëm (450+290)/1000=74%. Mendoni gjithmonë të qëndroni nën  40%.

Komisione për pagesa në vonesë

Gjëra të ndryshme mund të ndodhin në jetë që mund të ndikojnë përkohësisht në aftësinë tuaj për të përmbushur detyrimet tuaja të rregullta mujore. Prandaj, ia vlen të zbulohen sanksionet që kreditori mund të vendosë për pagesat e vonuara. Megjithatë, ju sugjerojmë fuqimisht që gjithmonë të mbroni veten nga situata të tilla duke bërë kursime të vogla mujore, të cilat mund të shërbejnë si një shpëtim nëse përballeni me vështirësi financiare afatshkurtra që ndikojnë negativisht në aftësinë tuaj për të shlyer detyrimet tuaja në kohë. Përveç kësaj, mbani mend gjithmonë se në situata të tilla, ju mund të kontaktoni kreditorin tuaj dhe, duke shpjeguar arsyet objektive, të bini dakord për një zgjidhje të përkohshme, siç është pagesa e shtyrë. Asnjëherë mos e injoroni një pagesë mujore, pasi mund të dëmtojë përgjithmonë historinë tuaj të kreditit dhe shanset për të marrë një kredi në të ardhmen!

Klauzolë

Gjithmonë ka nje klauzolë madje edhe në aplikimin paraprak. Kërkoni për ç’do gjë që nuk është përgjigjur më lart ose diçka që nuk e kishit menduar.

MOFIMI: Informacioni i përfshirë në platformën e edukimit financiar ofrohet vetëm për qëllime informative. Përdoruesi duhet të bëjë gjithmonë kërkimin e tij dhe të kërkojë këshilla profesionale për t'u siguruar që rekomandimet e dhëna janë të përshtatshme për situatën e tyre. Ne nuk garantojmë saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë totale të ndonjë këshille, opinioni, deklarate ose informacioni tjetër të shfaqur ose të shpërndarë përmes kësaj faqeje interneti. Prandaj, çdo mbështetje në informacionin e dhënë është vetëm risk i juaji.