Historiku i kreditimit

Analiza e aplikimit është një proces i ndërmarrë nga huadhënësit për të kuptuar aftësinë kreditore të një huamarrësi dhe për të parë se sa të aftë janë ata për të shlyer detyrimet e huasë dhe interesit. Hapi 1 Institucioni financiar do t’ju kërkojë gjithmonë të jepni informacione të sakta identifikimi – emrin, mbiemrin, numrin personal […]

Historiku i shkëlqyer i kreditimit dhe sistemi i pikëzimit të kredisë janë thelbësore për t’u kualifikuar për një kredi me kushte më të favorshme dhe mund të çojnë në norma më të ulëta interesi. Ai tregon se sa huamarrës i ndërgjegjshëm dhe i ndershëm jeni dhe mund të lehtësojë bashkëpunimin tuaj me institucionet financiare. Çdo […]