საკრედიტო ისტორია

კარგი საკრედიტო ისტორია და  ქულა გადამწყვეტი ფაქტორია სესხის მოთხოვნისას უფრო სასურველი პირობების მისაღებად, რამაც შეიძლება შეამციროს საპროცენტო განაკვეთი. მაჩვენებელი გადმოცემს თუ რამდენად კეთილსინდისიერი მოვალე ხართ და მას შეუძლია ხელი შეუწყოს ფინანსურ ინსტიტუტებთან უკეთ თანამშრომლობას.  ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ერთხელ მაინც შეუძენია პროდუქტი განვადებით, მოუთხოვია პატარა სესხი რეგისტრირებული მსესხებლისგან ან რეგულარულად განუხორციელებია გადახდები – გააჩნია საკრედიტო ქულა. […]

განაცხადის ანალიზი არის პროცესი, რომელსაც სესხის გამცემი იყენებს, რათა უკეთ გაიგოს თქვენი კრედიტუნარიანობა და თუ რამდენად შეგიძლია სესხის და ფინანსური ვალდებულების გასტუმრება.  ნაბიჯი 1   ფინანსური დაწესებულება ყოველთვის მოგთხოვთ ზუსტ, პერსონალური იდენთიფიცირებისთვის საჭირო ინფორმაცია – სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ან გადასახადის გადამხდელის ნომერი, გამოცხადებული საცხოვრებელი მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია.  ნაბიჯი 2  როდესაც შეგაქვთ სესხის მოთხოვნის განაცხადი, […]