შეფასება

კარგი საკრედიტო ისტორია და  ქულა გადამწყვეტი ფაქტორია სესხის მოთხოვნისას უფრო სასურველი პირობების მისაღებად, რამაც შეიძლება შეამციროს საპროცენტო განაკვეთი. მაჩვენებელი გადმოცემს თუ რამდენად კეთილსინდისიერი მოვალე ხართ და მას შეუძლია ხელი შეუწყოს ფინანსურ ინსტიტუტებთან უკეთ თანამშრომლობას.  ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ერთხელ მაინც შეუძენია პროდუქტი განვადებით, მოუთხოვია პატარა სესხი რეგისტრირებული მსესხებლისგან ან რეგულარულად განუხორციელებია გადახდები – გააჩნია საკრედიტო ქულა. […]