Kas yra paskolų išlaidos?

Kiekviena paskola klientui kainuoja. Bendrą paskolos sumą, kurią klientas turės grąžinti, paprastai sudaro keli komponentai – pagrindinė paskolos suma, palūkanos ir aptarnavimo mokesčiai. Delspinigiai taip pat gali turėti įtakos bendrai sumai, jei klientas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus.

Mokesčiai

Finansinės institucijos ima mokesčius už įvairias veiklas, pavyzdžiui, paskolos paraiškos nagrinėjimą ir sąskaitos tvarkymą. Mokesčių pavyzdžiai: 

  • tvarkymo mokesčiai – mokestis, kurį sąskaitos turėtojams gali reikėti kas mėnesį mokėti vien už tai, kad turi einamąją sąskaitą finansinėje institucijoje. Ne kiekviena finansinė institucija taiko šiuos mokesčius (nors dauguma tai daro) arba jie gali būti taikomi ne visoms siūlomoms sąskaitoms;
  • aptarnavimo mokesčiai – mokestis, renkamas už paslaugas, susijusias su įsigyjamu pagrindiniu produktu ar paslauga, pavyzdžiui, už paskolos išdavimą, dokumentų, įrašų tvarkymą ir kitas administracines paslaugas;
  • delspinigiai – mokesčiai, taikomi kitai įmokai, jei klientas laiku nesumokėjo reguliarios ar vienkartinės įmokos.

Palūkanos

Palūkanos – tai pinigų suma, kurią finansinė institucija taiko už tai, kad leidžia naudotis jos pinigais. Palūkanų norma gali būti fiksuota arba kintamoji. 

  • Fiksuota norma reiškia, kad palūkanų norma nesikeis visą paskolos laikotarpį.
  • Kintamoji norma reiškia, kad palūkanų norma paskolos laikotarpiu gali pasikeisti. Paskolos sutartyje bus pateikta informacija apie palūkanų normos pokyčius.

Teikdami paraišką dėl paskolos visada atkreipkite dėmesį į visas išlaidas, pavyzdžiui, kokia yra bendra kredito kainos norma, paskolos išdavimo ir dokumentų tikrinimo išlaidos. Be to, išsiaiškinkite, ar palūkanų norma yra fiksuota arba ar ji gali keistis, pavyzdžiui, EURIBOR. Be to, visada turite dėti visas pastangas, kad laiku įvykdytumėte visus savo kreditinius įsipareigojimus, ir išsiaiškinti, kokie būtų delspinigiai.

DISCLAIMER: The information contained within the financial literacy tool is provided for informational purposes only. The user should always do their own research and seek professional advice to ensure that the recommendations provided are suitable for their own situation. We do not guarantee the total accuracy, completeness, or reliability of any advice, opinion, statement, or other information displayed or distributed through this website. Therefore, any reliance on the information provided is solely at your own risk.