Mida kaaluda laenu taotlemisel?

Uue laenu taotlemine ei ole üksnes võimalus oma esmavajaduste rahuldamiseks, vaid ka oluline pikaajaliste mõjudega finantskohustus. Selles artiklis on loetletud peamised tegurid, mida tasub laenu taotlemisel impulsiivsete otsuste ja vigade vältimiseks silmas pidada.

Laenu liik

Kui sul on tekkinud mõte võtta laenu, siis on sul juba kindel vajadus, mida plaanid raha abil katta. Finantsasutused pakuvad kliendi vajadustest sõltuvalt mitmesuguseid krediiditooteid, näiteks maja või korteri soetamiseks on kodulaen, auto soetamiseks autolaen või liising, mitmesuguste igapäevase kulude tarbeks on lühiajaline laen või krediitkaart, õpingute jaoks õppelaen jne. Kuna saadaval on mitmesuguseid erinevaid laenuliike, siis soovitame sul end finantsasutuste pakkumistega kurssi viia ning panna aeg konsultatsiooniks, mille käigus ettevõtte esindaja aitab sul valida just sulle sobivaima lahenduse. Küsi küsimusi laenu taotlemise protsessi, ajalise raamistiku, standardtingimuste ja tagasimaksegraafikute kohta, et jõuda arusaamisele, kas sul on vajalikud vahendid laenu õigeaegseks tagasimaksmiseks.

Väldi pettureid

Finantstooted on muutunud tarbimisühiskonna lahutamatuks osaks. Seega on viimastel aastatel tekkinud ohtralt pettureid, kes võivad vahel peita end ka väliselt usaldusväärse organisatsiooni taha. Kontrolli alati valitava laenupakkuja avalikku infot ja veendu, et tal on finantsteenuste osutamiseks vajalik luba. Ainult sel moel saad tagada oma õiguste kaitse. Samuti tasub heita pilk peale ettevõtte avalikele suhtluskanalitele ja kliendi tagasisidele, kuna need on olulised usaldusväärsuse näidikud.

Kui palju raha ma vajan?

Laenu suuruse otsustamisel tasub alati lähtuda selgest mõistusest ning laenata vaid nii palju, kui vajad. Mitte sentigi rohkem. Krediidiasutusest ja tootest sõltuvalt saad taotleda laenu mõnest sajast kuni kümnete tuhandeteni. Kui tegemist on minimaalse summaga, siis tasub aga alati kaaluda võimalust vajalik raha ise koguda või laenata pereliikmetelt või sõpradelt.

Kui kaua on aega laenu tagasimaksmiseks?

Erinevatel laenutoodetel on erinevad vaikimisi tagasimaksetingimused. Krediidiasutused lasevad sageli kliendil ise valida lühema või pikema tagasimakseperioodi vahel. Valikut tehes pea meeles, et lühem tagasimakseperiood aitab sul intressi arvelt kokku hoida, kuid igakuine makse on mõnevõrra suurem. Pikema tagasimakseperioodi korral maksad seevastu rohkem intressi, kuid igakuine makse on madalam. Pikaajaliste finantskohustuste võtmisel võiksid katsuda aja jooksul vabu vahendeid kõrvale panna ning kasutada neid laenusumma ennetähtaegseks vähendamiseks.

Kuid palju maksan intressi?

Sinu intressimäär sõltub mitmesugustest teguritest, kuid põhineb sinu krediidiskooril, laenusummal ja laenu tagasimakseperioodil. Erinevate tootekategooriate kui ka erinevate laenupakkujate intressid on erinevad. Enamasti saad madalama intressi juhul, kui sul on suurepärane krediidiajalugu või krediidiskoor ning valid lühema tagasimakseperioodi või väiksema laenusumma. Alati tasub silmas pidada laenupakkuja aastast intressimäära ning laenu väljastamise ja vajalike dokumentide ettevalmistamisega seotud halduskulusid. Võrdle erinevate laenupakkujate pakkumisi ning vali madalamate tasude ja lisakuludega pakkumine.

Kas saan igakuiste maksetega hakkama?

Kui oled saanud pakkumise ning tead, kui suur saab olema igakuine makse, siis arvuta välja oma võla ja sissetuleku suhe. Kohustuste ja sissetuleku suhe on suurepärane näidik, mille abil saad hinnata oma finantsolukorda ja hetke finantskohustusi. Lisaks peaks see aitama sul hinnata, kas uus laen oleks sinu igakuisele eelarvele liigselt koormav. Kohustuste ja sissetuleku suhte arvutamine on lihtne.

1. samm. Arvuta kokku tavapärased igakuised arved, sh eluasemekulud, kommunaalarved, regulaarsed koolitusarved, alimendid ja muud võlad.

2. samm. Jaga kohustuste kogusumma oma igakuise netosissetulekuga ning tulemuseks ongi sinu võla ja sissetuleku suhte protsent.

Näide. Maia soovib võtta 20 000 eurot autolaenu. Tema palk pärast maksude maha arvestamist on 1000 eurot ning lisaks maksab ta iga kuu 400 eurot eluasemelaenu ja 50 eurot õppelaenu. Tema igakuiste kulutuste kogusumma on 450 eurot. Tema kohustuste ja sissetuleku suhte arvutamiseks liidetakse kulud kokku (400+50) ja jagatakse 1000-ga. Tema kohustuste ja sissetuleku suhe on 450/1000=45%.  Enamik finantsasutused peavad seda suhet kõrgeks, kuna kui ta saab lisaks 20 000 eurot laenu kuumaksega 290 eurot, siis on tema kohustuste ja sissetuleku suhtarv veelgi suurem (450+290)/1000=74%. Üldiselt tasub alati proovida püsida alla 40% määra.

Trahvimaksed

Elus võib ette tulle mitmesuguseid olukordi, mis mõjutavad ajutiselt sinu võimet katta oma igakuiseid kohustusi. Seega tasub viia end kurssi trahvidega, mida laenuandja võib makse hilinemise korral rakendada. Teisalt soovitame me end selliste olukordade eest alati kaitsta, säästes iga kuu väikseid summasid, mis võivad aidata sind hädast välja lühiajaliste rahaliste raskuste korral, mis takistavad sul oma kohustusi õigeaegselt täitmast. Lisaks tasub sellistes olukordades kindlasti võtta ühendust oma laenuandjaga ning jõuda objektiivsete põhjuste selgitamise teel ajutise lahenduseni, nagu näiteks maksete edasilükkamine. Ära kunagi jäta igakuist makset maksmata, kuna see avaldab negatiivset mõju sinu krediidiajaloole ning vähendab tulevikus laenu saamise võimalusi.

Väike kiri 

Lepingutes ning ka eelkinnitatud taotlustes on alati väikeses kirjas tekst. Loe kõik hoolikalt läbi, et tuvastada kõik artiklis käsitlemata jäetud teemad ja punktid, millele isegi mõelda ei osanud.

DISCLAIMER: The information contained within the financial literacy tool is provided for informational purposes only. The user should always do their own research and seek professional advice to ensure that the recommendations provided are suitable for their own situation. We do not guarantee the total accuracy, completeness, or reliability of any advice, opinion, statement, or other information displayed or distributed through this website. Therefore, any reliance on the information provided is solely at your own risk.