ფინანსური ცნობიერება – როგორ მივიღოთ ჭკვიანური ფინანსური გადაწყვეტილებები

ფინანსური ცნობიერება არის სწავლის და გააზრების პროცესი, რომელიც გვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ მუშაობს ფული და როგორ გამოვიყენოთ ის ჭკვიანურად. ეს არის მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული უნარი, რომელიც გვეხმარება ინფორმირებული ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებაში. ფინანსური ცნობიერად ყოფნა, გვეხმარება ფინანსური შეცდომების დაშვებისგან თავის დაცვაში და გვაძლევს ცოდნის საფუძველს, რომელზეც შეგვიძლია მეტი ავაშენოთ. 

იყო ფინანსურად ცნობიერი, მოიცავს საჭირო ფინანსურ უნარებთან გაცნობას, რაც მოიცავს ბიუჯეტირებას, დანაზოგს, საბანკო სისტემას, ვალების მართვას, ინვესტიციას და სხვა. ეს ექსპერტიზა ასევე გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიგოთ როგორ მუშაობს უფრო კომპლექსური სისტემები, როგორიცაა გადასახადები, აქციები, საპენსიო გეგმირება. საბოლოო ჯამში, ფინანსური ცნობიერება გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მივიღოთ უკეთესი ფინანსური გადაწყვეტილებები და გავიგოთ თუ როგორ მუშაობს ფინანსური სამყარო. 

ინდივიდები, ისევე როგორც ორგანიზაციების იაზრებენ ფინანსური ცნობიერების ღირებულებას. ფინანსურად ცნობიერი ინდივიდები, ხშირ შემთხვევაში, ხასიათდებიან უფრო მაღალი შემოსავლით, მეტი დანაზოგით და მეტი აქტივებით. ისინი ასევე გრძნობენ, რომ უკეთ აკონტროლებენ თავიანთ ფინანსებს და შესაბამისად იზრდება ალბათობა, რომ გააზრებულად, აწონ-დაწონვით მიიღებენ ფინანსურ გადაწყვეტილებას. მეორეს მხრივ ორგანიზაციის მხრიდან, ისინი ვინც არიან ფინანსურად ცნობიერნი, უფრო ხშირად გამოიყენებენ – ან ჩაერევიან ფინანსურ პროდუქტებში და უკეთ შეძლებენ ხელმისაწვდომი ფინანსური სერვირების სათავისოდ გამოყენებას.  

ფინანსური ცნობიერება იწყება ოჯახში. მშობლებმა უნდა ასწავლონ ბავშვებს პირადი ფინანსების საბაზისო უნარები, როგორიცაა ბიუჯეტის შექმნა და მის ფარგლებში ჩატევა, ჭკვიანურად ხარჯვა და შავი დღისთვის ფულის გადადება. ფინანსური ცნობიერება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც მალე გახდებიან ახალგაზრდა ზრდასრულები. ფინანსური პასუხისმგებლობის აღებამდე, სტუდენტებს უნდა ასწავლონ ფინანსების მართვის უნარები. ბიუჯეტირების, ინვესტიციის და ხელმისაწვდომი ფინანსური პროდუქტების შესახებ მეტის ცოდნა დაეხმარებათ  მომავალში უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩამოყალიბებული ზრდასრულებისთვის, რომ მუდმივად სწავლობდნენ განახლებულ ინფორმაციას ეკონომიკური საკითხების შესახებ. ეს ნიშნავს გაზეთების, ჟურნალების და ფინანსური ბლოგების კითხვას, ან კლასებზე დასწრებას, სადაც შეისწავლიან მეტს ინვესტირების, ქონების დაგეგმვის და გადასახადების დაგეგმვასთან დაკავშირებით. 

ფინანსური განათლება უნდა იყოს პრიორიტეტი ყველასთვის, დაწყებული სკოლის მოსწავლეებიდან – დამთავრებული ყველა ასაკის წარმომადგენელი ზრდასრულისთვის. ეს დაგვეხმარება ჩვენი ფულის მაქსიმალურად, ოპტიმალურად გამოყენებაში და უსაფრთხო, მდგრადი ფინანსური ინსტიტუციების შექმნაში.  

ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავს ფინანსური ცნობიერების პლატფორმა, მოცემულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. მომხმარებელმა ყოველთვის უნდა გამოიკვლიოს თავად და მოიძიოს პროფესიონალის რჩევა, რათა დარწმუნდეს, რომ ჩვენს მიერ გაწეული რეკომენდაციები შეესაბამება თავის მდგომარეობას. ჩვენ არ ვიძლევით ამ ვებგვერდით გავრცელებული არცერთი რჩევის, მოსაზრების ან განცხადების სრული სიზუსტის, სისრულის ან სანდოობის გარანტიას. ამიტომ, მოწოდებულ ინფორმაციაზე ნებისმიერი დამოკიდებულება მხოლოდ თქვენი რისკის ქვეშაა.